Noteikumi un nosacījumi

Pēdējo reizi atjaunināts: 2017. gada 15. aprīlī

Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”, “Noteikumi un nosacījumi”) regulē jūsu attiecības ar mūsu vietni (“Pakalpojums”), kuru pārvalda Vitrina UAB (Ltd.) (“mēs”, “mēs” vai “mūsu”).

Pirms Pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus un nosacījumus.

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā lietošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat šiem noteikumiem un ievērojat tos. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to.

Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja nepiekrītat kādai noteikumu daļai, iespējams, ka nepiekļūsit Pakalpojumam.

IEGĀDES

Ja vēlaties iegādāties kādu produktu vai pakalpojumu, kas pieejams ar Pakalpojuma ("Pirkums") starpniecību, jums var lūgt sniegt noteiktu informāciju, kas attiecas uz jūsu pirkumu, tostarp, bez ierobežojuma, jūsu kredītkartes numuru, kredītkartes derīguma termiņu, jūsu norēķinu adrese un nosūtīšanas informācija.

Jūs apliecināt un garantējat, ka: (i) jums ir likumīgas tiesības izmantot jebkuru kredītkarti (-es) vai citu maksājuma veidu (-us) saistībā ar jebkuru Pirkumu; un ka (ii) informācija, kuru jūs mums sniedzat, ir patiesa, pareiza un pilnīga.

Iesniedzot šādu informāciju, jūs piešķirat mums tiesības sniegt informāciju trešajām personām, lai atvieglotu Pirkumu pabeigšanu.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā noraidīt vai atcelt jūsu pasūtījumu noteiktu iemeslu dēļ, ieskaitot, bet ne tikai, preces vai pakalpojuma pieejamību, kļūdas produkta vai pakalpojuma aprakstā vai cenā, kļūdu pasūtījumā vai citu iemeslu dēļ.

Mēs paturam tiesības noraidīt vai atcelt jūsu pasūtījumu, ja ir aizdomas par krāpšanu vai neatļautu vai nelikumīgu darījumu.

PIEEJAMĪBA, Kļūdas un neprecizitātes

Mēs pastāvīgi atjauninām savus produktu un pakalpojumu piedāvājumus Pakalpojumā. Produktiem vai pakalpojumiem, kas pieejami mūsu Pakalpojumā, var būt nepareiza cena, tie ir aprakstīti neprecīzi vai nav pieejami, un mums var rasties kavējumi, atjauninot informāciju par pakalpojumu un reklamējot tos citās tīmekļa vietnēs.

Mēs nevaram un negarantējam jebkuras informācijas, tostarp cenu, produktu attēlu, specifikāciju, pieejamības un pakalpojumu, precizitāti vai pilnīgumu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai atjaunināt informāciju un labot kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus.

KONTAKTI, SWEEPSTAKES UN REKLĀMAS

Jebkurus konkursus, totalizatorus vai citas akcijas (kopā "Akcijas"), kas ir pieejamas, izmantojot pakalpojumu, var regulēt noteikumi, kas ir atsevišķi no šiem noteikumiem. Ja jūs piedalāties kādās akcijās, lūdzu, pārskatiet piemērojamos noteikumus, kā arī mūsu konfidencialitātes politiku. Ja Reklāmas noteikumi ir pretrunā ar šiem noteikumiem, tiks piemēroti Reklāmas noteikumi.

KONTI

Veidojot kontu pie mums, jums mums jāsniedz precīza, pilnīga un aktuāla informācija vienmēr. To nedarot, tiek pārkāpti Noteikumi, kā rezultātā jūsu konts mūsu pakalpojumā var tikt nekavējoties pārtraukts.

Jūs esat atbildīgs par to, lai aizsargātu paroli, kuru izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumam, un par visām darbībām vai darbībām, kas tiek veiktas ar jūsu paroli neatkarīgi no tā, vai parole ir mūsu pakalpojumā vai trešās puses pakalpojumā.

Jūs piekrītat neizpaust savu paroli trešajām personām. Jums nekavējoties jāpaziņo mums, uzzinot par visiem jūsu konta drošības pārkāpumiem vai neatļautu izmantošanu.

Kā lietotājvārdu nedrīkst izmantot citas personas vai vienības vārdu vai tādu, kas likumīgi nav pieejams lietošanai, vārdu vai preču zīmi, uz kuru bez atbilstošas ​​atļaujas attiecas citas citas personas vai organizācijas tiesības, izņemot jūs, vai vārdu, kas citādi ir aizskaroša, vulgāra vai piedauzīga.

AUTORTIESĪBU POLITIKA

Mēs cienām citu intelektuālā īpašuma tiesības. Saskaņā ar mūsu politiku ir jāreaģē uz visiem apgalvojumiem, ka Pakalpojumā ievietotais saturs pārkāpj jebkuras personas autortiesības vai citus intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus (“Pārkāpumus”).

Ja esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots kāda vārdā, un jūs uzskatāt, ka ar autortiesībām aizsargātais darbs ir kopēts tādā veidā, kas veido autortiesību pārkāpumu, kas notiek caur pakalpojumu, jums rakstiski jāiesniedz savs paziņojums E-pasta ziņojumā “Autortiesību pārkāpumi” un paziņojumā iekļaujiet sīku iespējamā pārkāpuma aprakstu.

Jums var būt saukta pie atbildības par zaudējumiem (ieskaitot izmaksas un advokātu honorārus) par nepatiesu ziņu sniegšanu par to, ka jebkāds saturs pārkāpj jūsu autortiesības.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Pakalpojums un tā sākotnējais saturs, funkcijas un funkcionalitāte ir un paliks UAB Vitrina (Ltd.) un tā licences devēju ekskluzīvs īpašums. Pakalpojumu aizsargā autortiesības, preču zīmes un citi likumi gan Lietuvā, gan ārvalstīs. Mūsu preču zīmes un tirdzniecības apģērbu nedrīkst izmantot saistībā ar jebkuru produktu vai pakalpojumu bez iepriekšējas rakstiskas Vitrina UAB (Ltd.) piekrišanas.

SAITES UZ CITĀM Tīmekļa vietnēm

Mūsu pakalpojums var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder vai nekontrolē Vitrina UAB (Ltd.)

Vitrina UAB (SIA) nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Vitrina UAB (SIA) nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar šāda satura, preču vai to izmantošanu vai paļaušanos uz to. pakalpojumi, kas pieejami šādās tīmekļa vietnēs vai pakalpojumos.

Mēs ļoti iesakām izlasīt noteikumus un nosacījumus, kā arī konfidencialitātes politikas attiecībā uz visām jūsu apmeklētajām trešo personu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem.

PĀRTRAUKŠANA

Mēs varam pārtraukt vai apturēt jūsu konta darbību nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības jebkādu iemeslu dēļ, tostarp bez ierobežojuma, ja jūs pārkāpjat noteikumus.

Pēc līguma izbeigšanas jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu nekavējoties tiks pārtrauktas. Ja vēlaties pārtraukt sava konta darbību, varat vienkārši pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Nekādā gadījumā Vitrina UAB (SIA), kā arī tās direktori, darbinieki, partneri, pārstāvji, piegādātāji vai saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, ieskaitot, bet ne tikai, peļņas zaudēšanu, datus , izmantošana, nemateriālā vērtība vai citi nemateriāli zaudējumi, kas rodas (i) par piekļuvi Pakalpojumam vai tā izmantošanu vai nespēju piekļūt Pakalpojumam vai to izmantot; (ii) jebkādu trešo personu rīcību vai saturu Pakalpojumā; (iii) jebkādu saturu, kas iegūts no Pakalpojuma; un (iv) nesankcionētu piekļuvi, pārraidi vai satura pārveidošanu, pamatojoties uz garantiju, līgumu, nelikumību (ieskaitot nolaidību) vai kādu citu juridisku teoriju neatkarīgi no tā, vai mēs esam informēti par šāda kaitējuma iespējamību un pat ja tiek konstatēts, ka šeit aprakstītajam tiesiskās aizsardzības līdzeklim nav izdevies sasniegt savu galveno mērķi.

ATTEIKŠANA

Jūs esat atbildīgs par Pakalpojuma izmantošanu. Pakalpojums tiek sniegts, balstoties uz principiem "KĀDA IR" un "KĀ PIEEJAMS". Pakalpojums tiek sniegts bez jebkāda veida izteiktām vai netiešām garantijām, ieskaitot, bet ne tikai, netiešas garantijas par tirdzniecību, piemērotību noteiktam mērķim, pārkāpumu neesamību vai izpildes gaitu.

Vitrina UAB (Ltd.) meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi un licences devēji negarantē, ka a) Pakalpojums darbosies nepārtraukti, droši vai būs pieejams jebkurā noteiktā laikā vai vietā; b) visas kļūdas vai defekti tiks laboti; c) Pakalpojumā nav vīrusu vai citu kaitīgu sastāvdaļu; vai d) Pakalpojuma lietošanas rezultāti atbildīs jūsu prasībām.

VALSTS LIKUMS

Šos noteikumus regulē un skaidro saskaņā ar Lietuvas likumiem, neņemot vērā likumu kolīzijas noteikumus.

Tas, ka mēs neizpildīsim nekādas šo noteikumu tiesības vai nosacījumus, netiks uzskatīti par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja kādu no šo noteikumu noteikumiem tiesa atzīst par nederīgiem vai neizpildāmiem, pārējie šo noteikumu noteikumi paliks spēkā. Šie Noteikumi veido visu mūsu starpā noslēgto vienošanos par mūsu Pakalpojumu, un tie aizstāj un aizstāj visus iepriekšējos līgumus, kas mums varētu būt starp Pakalpojumu.

IZMAIŅAS

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai aizstāt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem. Ja pārskatīšana ir būtiska, mēs centīsimies par to paziņot vismaz 30 dienas pirms jaunu noteikumu stāšanās spēkā. Tas, kas veido būtiskas izmaiņas, tiks noteikts pēc mūsu ieskatiem.

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc tam, kad šie labojumi ir stājušies spēkā, jūs piekrītat, ka jums būs saistoši pārskatītie noteikumi. Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet Pakalpojuma izmantošanu.

SAZINIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.